Afwerking speelfilm, lange animatie of lange documentaire

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Selective Funding - Afwerking

Afwerking van een speelfilm, lange animatiefilm of lange documentaire (majoritaire Nederlandse filmproductie) primair voor vertoning in de bioscoop en/of filmtheater dan wel voor lange documentaires die geselecteerd zijn voor een gerenommeerd (inter-)nationaal filmfestival. Mainstream films en fictiefilms die voor televisie zijn gemaakt komen niet in aanmerking.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op het gebied van de betreffende categorie. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Bijdrage

In geval van primaire vertoning in bioscopen en/of filmtheaters in Nederland:

 • Maximaal € 75.000 voor een speelfilm / lange animatiefilm 
 • Maximaal € 40.000 voor een lange documentaire

In geval van selectie voor een gerenommeerd internationaal filmfestival 

 • Maximaal € 10.000 voor een lange documentaire als tegemoetkoming in de kosten voor afwerking en promotie/vertoning van de betreffende filmproductie.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor afwerking kunnen het hele jaar worden ingediend. 


Let op: een aanvraag voor afwerking moet minimaal zes weken voor de eerste openbaarmaking ingediend worden.

Voorwaarden

Aanvragen kan alleen:

 • wanneer de filmproductie geen realiseringsbijdrage van het Fonds heeft ontvangen en de kosten voor afwerking nog niet zijn gemaakt;
 • indien het geen mainstream speelfilm of fictiefilm voor televisie betreft.

Voor de afwerking van filmproducties primair gericht op vertoning in bioscopen en/of filmtheaters kan aanvragen alleen op basis van:

 • een werkkopie; de montageversie. De werkkopie moet qua lengte, volgorde van scènes en thematiek representatief zijn voor het eindresultaat.

Voor de afwerking van een lange documentaire die geselecteerd is voor tenminste één gerenommeerd internationaal filmfestival kan aanvragen alleen:

 • op basis van oplevering van een kopie van de voor vertoning gereed zijnde filmproductie;
 • indien het een filmfestival betreft, die is opgenomen in de lijst Internationale filmfestivals – Afwerkingsbijdrage Vrije Filmproductie (hoofdstuk 7 van het Financieel & Productioneel Protocol).

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Het Fonds houdt hierbij rekening met de door de aanvrager opgegeven datum van de eerste vertoning. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Speelfilm of Documentaire en kies voor Afwerking Bioscoopuitbreng.
Aanvraag starten

Contact