Aanmelden als organisatie

Vraag een gebruikersnaam en wachtwoord aan voor een organisatie. U krijgt deze zo spoedig mogelijk toegestuurd. Er is één account beschikbaar per organisatie. Eindverantwoordelijk is de rechtsgeldig verantwoordelijke persoon van de organisatie, conform het uitreksel van de Kamer van Koophandel dat u dient bij te voegen (zie artikel 1 van de verschillende Deelreglementen). Indien er sprake is van meerdere rechtsgeldig vertegenwoordigende personen voor een organisatie, graag allen vermelden.

LET OP

Aan het door u aangevraagde organisatie account koppelt het Filmfonds een individueel account, waarmee de aanvraag herleid kan worden naar een fysiek persoon. De gegevens die u invult onder Producent zijn de basis voor een individueel account. De gekoppelde accounts mogen niet hetzelfde e-mailadres bevatten. Vul daarom onder Bezoekadres en Producent een ander e-mailadres in. 
Het individuele account kan alleen op naam gesteld worden van een fysiek persoon die als bestuurder, gevolmachtigde of eigenaar vermeld wordt op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als de bestuurder geen fysiek persoon is dan moet ook van de besturende organisatie een uittreksel worden meegestuurd. 
Als naam van uw organisatie houden we de statutaire naam aan zoals vermeld op het uittreksel. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel moet een gewaarmerkt kopiebestand zijn, bij voorkeur in .pdf formaat.

Organisatiegegevens

Kamer van Koophandel-gegevens

Contactgegevens

Postadres

Bezoekadres

Hoofdcontactpersoon / Aanvrager / Producent
(NB: vermeld op Uittreksel KvK)

In geval van meerdere rechtsgeldig vertegenwoordigende personen, vermeld hieronder de namen:

Achternaam Tussenvoegsel Voornaam E-mailadres Mobielnummer

* verplicht veld