Spring naar inhoud Spring naar footer

Cypher Cinema FAQs

De regeling Cypher Cinema

Wat en wie zijn autodidacten die kunnen aanvragen?

Bij autodidacten denk je meteen aan mensen die zichzelf het filmvak geleerd hebben, maar met autodidacten bedoelen we bij het Filmfonds: zij die geen opleiding volgen of hebben afgerond tot filmmaker aan een audiovisuele HBO opleiding en niet eerder een bijdrage hebben ontvangen van het Filmfonds. Denk daarbij aan:

 • Iemand die ‘self-taught’ is: als je jezelf schrijvend en/of regisserend het vak hebt geleerd.
 • Vakmensen met commerciële ervaring in de AV-sector, bij bijvoorbeeld lokale omroepen, voor reportages, muziekvideo’s, reclames.
 • Als je ‘opleiding’ tot filmmaker niet verder gaat dan cursussen en/of stages, ben je ook autodidact.
 • MBO’ers van media-opleidingen worden over het algemeen niet gezien als artistiek autonome makers, om die reden komen jullie dus óók in aanmerking voor CC.
 • WO-opgeleide makers (bv. Beroepsgeoriënteerde Master Fictie/Docu van de Universiteit van Amsterdam, of Bachelor/Master Visuele Antropologie van de Universiteit Leiden, Artistic Research programma’s); ook deze makers hebben wel een opleiding gehad, maar de afstand tot de professionele filmsector is groot.
 • Makers die in een vroeg stadium hun professionele vakopleiding op HBO-niveau niet hebben afgemaakt. Let op: afgehaakt tot maximaal jaar drie van vierjarige bacheloropleidingen.

Misschien werk je wel al in film of de AV-sector maar wil je de stap zetten naar regie of scenario schrijven. ‘Switchers’ die ook in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Acteurs & actrices die de stap naar filmregie maken;
 • aanvragers die een docentenopleiding Film, Theater of Acteren hebben gevolgd;
 • crewleden die wel filmsetervaring hebben maar nu de stap naar scenario of regie voor film willen maken, en dus naar zelfstandig aanvrager;
 • theaterregisseurs die de stap naar filmregie zetten.
Wie komt niet in aanmerking als aanvrager?
 • Makers die een professionele filmopleiding in Nederland of het buitenland hebben afgerond.
 • Makers die vier jaar filmopleiding hebben gedaan, maar niet een diploma hebben ontvangen.
 • Iedereen die niet tenminste één zelfstandig werk, of, niet twee in opdracht gemaakte werken kan aanleveren.

Deze makers kunnen wellicht niet voor deze regeling aanvragen maar uiteraard wel andere regelingen van het Fonds.

Is de regeling alleen voor jonge makers?

Cypher Cinema is een regeling voor autodidacte professionele filmmakers: jong, oud en iedereen er tussenin.

Wat is Cypher Cinema?

Cypher Cinema is een unieke regeling met als doel dat autodidacte filmmakers kunnen aanvragen met een filmplan dat nog verder ontwikkeld kan worden. Uiteindelijk worden na het Cypher-event hieruit vier korte films gerealiseerd. Na Cypher Cinema heb je ofwel een subsidie voor het realiseren van je film, of op zijn minst de aanknopingspunten en tools in handen om stappen te zetten met het project en je verder te ontwikkelen als filmmaker.

Cypher Cinema is een regeling van het Filmfonds. ‘Regelingen’ zijn de manieren waarop het Filmfonds haar subsidiegeld verdeelt over de filmsector. Er zijn regelingen voor verschillende soorten filmmakers (bijvoorbeeld nieuwe makers of ervaren makers), voor verschillende filmprojecten (bijvoorbeeld lange, korte of experimentele films) en voor verschillende filmactiviteiten (bijvoorbeeld voor filmfestivals of filmeducatie). Daarnaast zijn de regelingen voor films in grofweg twee stadia te verdelen: Ontwikkeling en Realisering. ‘Ontwikkeling’ gaat over de periode waarin je aan je idee, je script en de plannen voor de artistieke uitvoering van de film werkt, een periode van onderzoek en voorbereiding. ‘Realisering’ is de fase waarin je de film gaat maken en je met het team in productie gaat, een periode waarin je met cast & crew aan de slag gaat en de film gaat maken en afwerken in de post-productie.

Wat is het Cypher event?

De naam van deze regeling verwijst naar de Cypher of Cipher in verschillende kunstvormen: rap, breaking (of break-dancing), de ballroom scene & vogueing, en poetry slams. Hierin toont een kunstenaar skills in een cirkel van anderen die daarna aan de beurt zijn om een voor een hun skills te tonen in de cirkel. Soms, maar niet altijd, wordt er een winnaar gekozen. Aanmoediging en waardering voor elkaars kunsten en skills staan daarbij vaak voorop. Dit is een meer saamhorige, stimulerende vorm van uitwisseling en aanvulling dan de gebruikelijke presentatie vormen zoals pitches, waarin de pitchers vaak alleen staan tegenover de mensen die hen moeten beoordelen. Hier staan de makers naast elkaar. Deze Cypher-vorm wordt ook ingezet voor Cypher Cinema. Nadat de (maximaal 20) geselecteerde makers een aantal maanden hun plan verder hebben kunnen ontwikkelen, vindt begin 2022 het Cypher Event plaats. Dit wordt een verrassingsprogramma waarin natuurlijk ook de geselecteerde filmprojecten te zien zijn. De geselecteerde makers tonen elkaar hun ontwikkelde filmplannen en delen hun ervaringen met elkaar, in het bijzijn van een selectiecommissie. De commissie zal hier 4 projecten uitkiezen voor realisering.

Waarom deze Cypher Cinema regeling?

Tot voor kort was er een groep makers die alleen in beperkte mate of enkel met een producent subsidie kon aanvragen bij het Filmfonds: autodidacte filmmakers. Het Filmfonds vindt het belangrijk om filmmakers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen signatuur als regisseur en/of scenarist. Om verder bij te dragen aan een inclusieve en diverse filmsector, biedt het Filmfonds met Cypher Cinema nadrukkelijk autodidacte filmmakers deze mogelijkheid. Door subsidie aan te vragen bij Cypher Cinema kunnen autodidacte filmmakers een filmproject autonoom (dus niet in opdracht of met een producent) ontwikkelen en realiseren.

Is Cypher Cinema eenmalig?

Cypher Cinema is een pilot-regeling en onderdeel van het pakket aan steunmaatregelen tijdens de Corona-pandemie in 2021. Het Filmfonds hoopt in de toekomst autodidacte makers te kunnen blijven ondersteunen via een regeling die op Cypher Cinema lijkt of via de andere regelingen.

Wat verstaan jullie onder een collectief?

Een collectief is ‘een groep’ die door middel van samenwerking dezelfde doelen en belangen nastreeft, wij bedoelen hier groepen die samen (AV-)kunst maken. Creatieve geesten die samenkomen en onder één naam werk maken, ontwerpen, dansen, rappen, et cetera. Het is dus een groep waarin samengewerkt wordt, en waarin de creatieve en artistieke ideeën niet van één iemand komen, maar in samenspraak tussen meerdere creatieve geesten ontstaan en uitgevoerd worden. Het is een artistiek team dat meer dan één (filmisch) werk samen heeft gemaakt, of waarvan film of audiovisueel werk een belangrijk onderdeel van de uitingen is (geweest). Als dit filmplan voor Cypher Cinema het eerste project als collectief is, maar je hebt wel afzonderlijk van elkaar al een vrij werk of twee in opdracht gemaakte AV-werken gemaakt, dan kun je ook aanvragen. Lever eerder werk aan van de leden en reflecteer op de keuze om als collectief in te dienen binnen de ‘reflectie op het makerschap’ (400 woorden of maximaal 4 minuten video).

Wat verstaan jullie onder een korte film?

Een fictiefilm, animatiefilm, filmisch experiment of documentaire tot 60 minuten; vanaf 60 minuten spreken we in de filmindustrie van een ‘lange’ of ‘feature’ film. Reclames, muziekvideo’s, TikTok’s of InstaStories duren misschien ook kort, maar worden niet gezien als ‘korte films’. Allereerst zien we ze niet als op zich zelf staande films, omdat ze vaak in opdracht gemaakt worden en een specifiek doel dienen (reclames, muziekvideo’s). Je mag het wel insturen als het relevant is om te laten zien wat je kunt en in het verleden gemaakt hebt. Ook belangrijk: het Filmfonds ondersteunt geen reclames, muziekvideo’s, TikTok’s of InstaStories, maar alleen (korte) films die potentieel in de bioscoop, op televisie/streamingdiensten, festivals etc. vertoond kunnen worden.

Voor welke genres mag ik aanvragen? Mag documentaire ook?

Ja, bij Cypher Cinema kun je aanvragen met een filmplan voor een korte fictie-, documentaire-, animatie-, of experimentele film. Dit moet je duidelijk maken in je filmplan, óók als je bijvoorbeeld een hybride korte film maakt, zoals een documentaire met animatiebeelden, een fictie film met documentaire-elementen, of een experimentele film met documentaire en animatiebeelden.

Binnen deze categorieën voor korte film maakt het niet uit welk genre je kiest, zoals bijvoorbeeld ‘horror’, ‘drama’, ‘thriller’, of een combinatie als ‘romantische-komedie’. Zolang je je bewust bent van de genreconventies, dat wil zeggen de verwachtingen in de film vertelling die bij het genre horen . Bijvoorbeeld: als je korte fictie film een ‘tragi-komedie’ (genre) zal worden, dan moet duidelijk worden waarom en hoe de film zowel grappig als tragisch of ontroerend zal zijn. Of: als je een horrorfilm maakt verwacht de commissie en verwachten kijkers dat die eng zal zijn.

Waar kan ik aanvragen als ik wel een HBO filmopleiding heb gedaan?

Neem contact op met de projectbegeleiders van bijvoorbeeld de regelingen Filmfonds Shorts of Onderzoek & Experiment om te kijken welke trajecten voor jou open staan als maker.

Wat bedoelen jullie met “draagt het filmplan en de daarbij betrokken makers bij aan de diversiteit van de filmsector en van het filmaanbod in Nederland”?

‘Diversiteit’ betekent verscheidenheid, variatie – het Filmfonds ondersteunt enerzijds de filmsector (professionele filmmakers over de loop van hun carrière) maar anderzijds ook zo verschillend mogelijke makers met verschillende perspectieven. Het Filmfonds beoordeelt of een plan bijdraagt aan de verdere professionalisering van de sector - oftewel, draag je met je project bij aan de ontwikkeling van nieuwe manieren van film maken, van verschillende soorten filmmakers (nieuw, ervaren, beginnend), en op welke manieren dan? Vanuit het Filmfonds letten wij ook op de diversiteit van het filmaanbod, zodat er niet dezelfde films van dezelfde makers over dezelfde onderwerpen op hetzelfde moment worden gemaakt.

Wat bedoelen jullie met “Talentontwikkeling zonder verliezers”?

Er zijn vele talentontwikkelingstrajecten, talentregelingen, of talentenlabs. De meesten van deze richten zich op de mensen die geselecteerd zijn met een project. Met Cypher Cinema willen we iedereen, dus ook degenen die uiteindelijk niet geselecteerd worden met hun filmplan, iets meegeven dat hen helpt bij hun professionele ontwikkeling als filmmaker. Dus ongeacht of je wel of niet een aanvraag instuurt voor Cypher Cinema, of behoort tot één van de twintig geselecteerden, krijg je kansen en informatie mee waardoor je je project en/of je filmmakerschap verder kunt ontwikkelen. Maak dus gebruik van de spreekuren, de webinars en de feedback die je krijgt.

Ik heb eerder een bijdrage ontvangen van het Filmfonds, mag ik aanvragen voor Cypher Cinema?

Ja, dit mag.

De aanvraag

Ik heb fondsangst, hoe kom ik hier over heen? (webinars)

Laten wij als Filmfonds beginnen bij het begin door jou als filmmaker een hart onder de riem te steken: als maker ben jíj degene die een cadeautje bij zich heeft voor ons – een fonds is niets zonder leuke, spannende, boeiende projecten van enthousiaste makers. Wij helpen je graag verder op weg met je vragen, over de mail, aan de telefoon of bij de Cypher Cinema-spreekuren, al kan het wat langer duren in tijden van drukte want alles bij het Filmfonds is mensenwerk. Heb je toch nog twijfel om een mail te sturen of een vraag te stellen? Kijk dan gerust eerst verder op de website naar de webinars “Filmfonds voor beginners” en “Filmplan, hoe dan?”. Daarin kun je het Filmfonds en de mensen die er werken al wat beter leren kennen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je kan je aanvraag indienen via de webpagina van de regeling Cyper Cinema. Onderaan de pagina staat de link om je aanvraag te starten, je komt dan in onze online omgeving genaamd Frame. Frame is de online omgeving van het Filmfonds waarin alle aanvragen worden geregistreerd en verwerkt. Lees voorafgaand aan het starten van je aanvraag goed welke documenten er nodig zijn om je aanvraag in te dienen, deze kan je ook vinden op de webpagina van de regeling.

Wat moet ik weten voordat ik me aanmeld?

Om je aan te melden voor een account in Frame vragen we alleen je contact en persoonsgegevens, je hebt verder geen documenten nodig om je te registreren. De specifieke bijlagen voor deze regeling die moeten worden bijgevoegd, kun je terugvinden op de webpagina van de Cypher Cinema regeling.

Wanneer is de deadline?

De deadline voor Cypher Cinema is strikt op donderdag 19 augustus 17:00. Begin dus op tijd met je aanvraag en niet op de laatste dag.

Kan ik na de deadline alsnog indienen?

Nee, na de deadline van donderdag 19 augustus kun je niet meer indienen voor Cypher Cinema.

In welke talen mag ik aanvragen?

In het Nederlands. Vanwege de toegankelijkheid van de aanvragen en de begrijpelijkheid voor de commissie zijn alle aanvragen in het Nederlands. Wil je stukken van het script in een andere in Nederland gesproken taal of dialect schrijven, geef dit dan aan in de aanvraag op zo’n manier dat het begrijpelijk is.

De aanvrager

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Mogen mediabedrijven of eindexploitanten ook aanvragen?

Nee. Alleen filmproducties (cinematografische werken) of high end series die binnen de onafhankelijke professionele filmsector en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke producent tot stand komen, kunnen bij het Filmfonds in aanmerking komen voor subsidie. Directe of indirecte subsidie aan mediabedrijven zoals omroepen, streamingdiensten of andere eindexploitanten is reglementair uitgesloten. Ook als een mediabedrijf/eindexploitant een te grote invloed heeft op de aanvrager dan wel op de inhoud van het beleid van de aanvrager of de productie, kan geen subsidie verleend worden.

Heb ik per se een producent nodig om te kunnen aanvragen bij het Filmfonds?

Een productiemaatschappij is bij aanvragen voor filmproducties in de meeste gevallen de aanvrager, maar er zijn ook regelingen waarvoor je geen producent nodig hebt:

 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm: Scenaristen die eerder hoofdverantwoordelijk zijn geweest voor een in de bioscoop uitgebrachte speelfilm of lange animatiefilm kunnen zelfstandig aanvragen in de fase scenario-ontwikkeling.
 • Oase: Regisseurs/scenaristen kunnen een bijdrage aanvragen voor de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit.
 • Onderzoek & experiment, Korte filmproducties, Immerse\Interact: Bij aanvraag van een fondsbijdrage tot een bepaalde bijdragehoogte kan worden afgeweken van de eis dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn. De aanvrager moet dan wel aantoonbare productionele ervaring en expertise hebben binnen de betreffende categorie.
 • Afwerking Korte Vrije Filmproductie: Aan te vragen voor een vrije filmproductie die is geselecteerd als voorfilm bij een bioscoopfilm of als er sprake is van selectie door een toonaangevend filmfestival, museum/galerie of platform.
 • Filmfonds Wildcard: Ben je net afgestudeerd, dan kun je je afstudeerfilm insturen om in aanmerking te komen voor een van de Filmfonds Wildcards.
 • Training: Het Fonds ondersteunt ook training buiten het directe maakproces om via labs, ateliers et cetera.
 • En volg de nieuwsbrief voor mogelijke speciale regelingen die het Fonds kan uitschrijven voor individuele aanvragers! Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkeltraject in het kader van de Ateliers of Film Fast & Furious: scenaristen en regisseurs kunnen een bijdrage voor research & development aanvragen voor de eerste fase van een verder uit te werken filmidee.
Wat als structuur of hoofdcontactpersoon van mijn organisatie wijzigt. Wat moet ik doen?

Als er iets wijzigt binnen de formele structuur, directie, bevoegdheden etc. van de organisatie dan dien je dit direct te melden bij het Fonds. Het kan gevolgen hebben voor de al verleende subsidie aan het project, dan wel voor het doen van nieuwe aanvragen. Zo moet de onafhankelijkheid van de organisatie geborgd blijven en mag een aanvraag alleen ondertekend worden door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de organisatie. Bij veel regelingen worden ook specifieke eisen aan de aanvrager gesteld. Het Fonds moet beoordelen of de wijziging daarmee in overeenstemming is.

Mocht de hoofdcontactpersoon met instemming van het Fonds wijzigen voor de betreffende subsidieaanvraag, dan moet de organisatie een nieuwe account aanmaken waarin de nieuwe naam als hoofdcontactpersoon is toegevoegd. Dat kan hier. Aanvragen waarin de naam handmatig is aangepast, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Is een ISAN verplicht en wanneer?

Iedere filmproductie, die met een realiseringsbijdrage van het Fonds daadwerkelijke geproduceerd wordt moet voorzien zijn van een zogenaamde ISAN codering met daarin opgenomen alle informatie samenhangend met de rechten op de productie. Daardoor kan de film door jou als als producent/maker gevolgd worden. Registreren kan via https://isannl.org/ en kost maar een paar euro.

In te leveren materiaal

Welk materiaal moet ik bij de hand hebben voor mijn aanvraag, voordat ik Frame inga?

De specifieke bijlagen voor deze regeling die moeten worden bijgevoegd, kun je terugvinden op de webpagina van de Cypher Cinema regeling bij ‘Hoe doe je een aanvraag?’: het filmplan, een reflectie op je eigen makerschap, een CV, links naar eerder werk (in ieder geval: één vrij werk en/of twee in opdracht gemaakte werken), twee referenties (400 woorden).

Hoe lever ik mijn video’s van 4 minuten aan?

Als streaming link, eventueel met een wachtwoord. Let op: deze link moet de komende maanden open staan zodat wij het werk kunnen zien.

Heeft het zin om zoveel mogelijk films in te sturen?

Nee, we willen niet hoeven te zoeken naar materiaal dat jouw filmmakerschap goed reflecteer. Maak het de commissie die moet oordelen zo makkelijk mogelijk: lever alleen films aan die een goed beeld van jou als filmmaker/regisseur/scenarist geven. Een super goed gewaardeerde film waar jij alleen de catering hebt verzorgd, geeft dus geen goed beeld van jou als filmmaker. Eventueel kun je naar meegestuurd werk refereren in de 400 woorden/4 minuten video waarin je op je makerschap reflecteert.

Wat is een filmplan?

Kijk of luister de webinar ‘Filmplan, hoe dan?’ voor meer tips en uitleg over wat er duidelijk moet worden in het filmplan. Een filmplan begint in de ontwikkelingsfase heel klein, bijvoorbeeld met alleen een idee voor je film, een logline, wat foto’s voor een cinematografische sfeerimpressie (denk: 400 woorden of 4 minuten video), en groeit door de ontwikkeling uit tot een groot plan waarin je regievisie staat, het treatment of scenario, je moodboard en een animatic in staan. Je filmplan groeit verder uit zodat je uiteindelijk naar de realiseringsfase kunt en iedereen van de crew op de set tot de editor in de post-productie weet wat voor film jullie aan het maken zijn en welk plan daaraan ten grondslag ligt. Het is het plan waardoor jouw filmidee realiteit kan worden.

Wat bedoelen jullie met “een helder en aansprekend filmplan”?

Met “helder en aansprekend” bedoelen we dat je moet zorgen dat je filmplan goed te lezen is voor iemand die jou niet kent, zodat die lezer of kijker niet moet raden of zoeken naar waar jouw film over gaat. Stel je voor dat je schrijft voor een vriendelijke onbekende, die jij kennis laat maken met de wereld die je in je film voor ogen hebt – de commissie of de consulent is Alice en jij neemt haar door je filmplan mee naar Wonderland. Zorg dus ook voor een leesbaar lettertype en bijvoorbeeld duidelijke foto’s.

Wat bedoelen jullie met “een origineel, authentiek en urgent filmplan”?

Met “origineel, authentiek en urgent” bedoelen we dat het filmplan jouw idee moet zijn (origineel), dat het verhaal geloofwaardig is en dat het geloofwaardig is dat juist jij het vertelt en dat jouw stem er in spreekt (authentiek), en dat er een reden is dat dit verhaal nú verteld moet worden (urgent). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je filmplan origineel, authentiek en urgent is, redenen die gaan over jou, maar ook redenen die gaan om de wereld om je heen –het zijn de beoordelingscriteria die het Filmfonds gebruikt, maar ze zijn niet bedoeld als olie op het vuur van jouw ‘inner critic’. Kijk of luister de webinar ‘Filmplan, hoe dan?’ voor meer tips en uitleg.

Kan ik een bruiloftsfilm indienen als eerder gemaakt werk?

Lever alleen films aan die een goed beeld van jou als filmmaker/regisseur/scenarist geven, of als dit eerdere werk ervaring heeft opgeleverd die relevant is voor het filmidee waarmee je aanvraagt. Als je al 15 jaar professioneel bruiloftsfilms maakt en nu een bruids-horrorfilm wil maken, dan is het relevant. Zie ook de vraag: Heeft het zin om zoveel mogelijk films in te sturen?

Mag ik aanvragen in een andere taal dan het Nederlands?

Nee, de hoofdtaal van de aanvraag is het Nederlands. Vanwege de toegankelijkheid van de aanvragen en de begrijpelijkheid voor de commissie zijn alle aanvragen in het Nederlands. Wil je stukken van het script in een andere in Nederland gesproken taal of dialect schrijven, geef dit dan aan in de aanvraag op zo’n manier dat het begrijpelijk is en lever eventueel vertalingen bij.

Wat houdt een Ontwikkelingfase in?

Kijk of luister de webinar ‘Filmfonds voor beginners’ voor meer uitleg over hoe het Filmfonds werkt. In de ontwikkelingsfase doe je (al dan niet samen met een producent) onderzoek naar het onderwerp en ontwikkel je het filmidee uit tot een treatment en een scenario. Je denkt na over hoe de film er uit moet zien, wie je in de cast zou willen hebben en je stelt je team samen. Het is de fase waarin je al het voorbereidende werk voor het maken van de film doet. In deze fase is het nog niet nodig dat er een producent aan het project verbonden is, in de realiseringfase is dit vrijwel altijd nodig.

Waar kan ik de bijdrage voor Ontwikkeling aan besteden?

De bijdrage voor ontwikkeling besteed je onder andere aan uren voor scenarist, onderzoek, proefopnamen en dergelijke. Hierbij een linkje naar het werkplan voor de ontwikkelingsfase die voor allerlei soorten films wordt gebruikt, ter inspiratie voor wat je kunt doen met een ontwikkelingsbijdrage: https://www.filmfonds.nl/nl/page/4295/werkplan-2017

Het begrotingsmodel van de Ontwikkelingsfase bij Teledoc Campus (een documentaire-talentontwikkelingstraject) is ook inzichtelijk voor wat voor kosten subsidiabel zijn bij een documentaire: https://www.filmfonds.nl/nl/page/5364/begrotingsmodel-teledoc-campus-ontwikkeling

Wil je nog meer browsen, bijvoorbeeld even kijken bij een begroting voor Animatie films, dan vind je hier onze reglementen tot begrotingsmodellen: https://www.filmfonds.nl/over-het-nederlands-filmfonds/reglementen-en-procedures

Wat houdt de Realiseringfase in?

Als je vrijwel helemaal klaar bent met het ontwikkelen van het filmidee, het scenario, en het artistieke onderzoek voor de film, dan kom je in de realiseringfase terecht. Je weet dan waar de film over gaat, hoe die er uit gaat zien, wat er moet gaan gebeuren op de set en wie er (idealiter) in je team zit. Je bent kortom klaar om in productie te gaan en de film te gaan draaien, afwerken en uitbrengen. Op dat moment is het tijd om een aanvraag te doen voor Realisering. Tijdens deze fase wordt de film gemaakt en afgewerkt – productie en post-productie.

Kan ik meteen naar realisering en de ontwikkelingsfase overslaan?

Bij de regeling Cypher Cinema kan dit niet. Wil je direct of binnenkort met een korte film in productie gaan en werk je samen met een producent, kijk dan bij de voorwaarden van andere regelingen, bijvoorbeeld de regeling Filmfonds Shorts. Bij een ingediende aanvraag voor Realisering zal het Filmfonds de aanvraag beoordelen vanuit inhoudelijk, zakelijk en productioneel oogpunt.

Wie bepaalt of mijn plan wordt geselecteerd?

Bij Cypher Cinema zal een onafhankelijke selectiecommissie de ingediende plannen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder.

Hoe moet ik referenties aanleveren?

Lever referenties aan in een (Word-)document van max 400 woorden per referentie, geschreven door de referent (een opdrachtgever of producent) met een heldere omschrijving van het project, de functie van de referent en jouw functie daarbinnen als filmmaker. Je mag maximaal twee referenties aanleveren in je dossier.

Wat moet er in de referentiebrief staan?

In een referentiebrief gaat een (voormalig) opdrachtgever of producent in 400 woorden dieper in op jouw artistieke en productionele kwaliteiten als filmmaker. Ga er van uit dat wij niet weten wat je professionele achtergrond precies is, dus jij kunt het beste inschatten wie jou als regisseur/scenarist/filmmaker het best kent. Als je voorheen vooral commercieel werk gemaakt hebt (dat je nu ook instuurt), dan is het fijn als een opdrachtgever ook referent is – die kan namelijk reflecteren op jouw (artistieke) rol binnen het werk dat in opdracht gemaakt is. Bij commercieel werk is de inhoudelijke rol van jou als filmmaker namelijk moeilijker in te schatten voor de commissie. ‘Komt dat toffe reclame-idee van de aanvrager of van de opdrachtgever?’, ‘Was het idee om die muziekvideo helemaal in het paars te doen van deze aanvrager, of kwam dat van de popartiest?’, om maar een paar voorbeeldvragen te geven. Een referentiebrief van een opdrachtgever of producent kan daar uitsluitsel over geven.

Ben ik verplicht om het aanvraagformulier ondertekend terug te sturen naar het Filmfonds?

We ontvangen graag óf een digitaal getekend formulier via [email protected], óf een getekende (met pen) papieren formulier per post of bezorging.

Heb je het aanvraagformulier met pen ondertekend, dan verstuur je het originele document per post of zorg je ervoor dat deze bij het Filmfonds wordt afgeleverd. We accepteren geen scan of afbeelding van dit aanvraagformulier.

Loop je tegen problemen aan bij het digitaal ondertekenen, neem dan contact met de projectbegeleider op voor hulp.

Hoe weet ik of ik mijn aanvraag succesvol heb ingediend?

Je hebt je aanvraag succesvol bij ons ingediend als je een bevestigingsemail van ons hebt ontvangen. Krijg je deze niet binnen 24 uur dan is je aanvraag dus niet bij ons binnengekomen. Als je hier problemen mee hebt, neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken wat er mis is gegaan.

Moet ik bij mijn aanvraag wel of niet mijn KvK-registratie aanleveren?

Dit geldt alleen voor bedrijven, niet voor individuen.