Spring naar inhoud Spring naar footer

Toekennings-en afwijzigingsgesprekken na vaste indiendeadlines

In eerdere nieuwsberichten kon je lezen dat het Filmfonds vanaf 15 augustus werkt met vaste maandelijkse indiendeadlines voor de aanvragen van alle ontwikkelingsfases (met uitzondering van aanvragen voor projectontwikkeling documentaire en productieontwikkeling speelfilm).

Zo kunnen we binnen een zo kort mogelijke periode duidelijkheid geven over de mogelijke honorering van je aanvraag. Deze nieuwe werkmethode heeft ook consequenties voor de planning van eventuele toekennings- en afwijzigingsgesprekken.

Hieronder vind je alvast een indicatie van de weken waarin de gesprekken per indiendatum gaan plaatsvinden:

Voor de ronde van 12 september vinden de gesprekken plaats in de periode 10-21 oktober
Voorde ronde van 10 oktober vinden de gesprekken plaats in de periode 14-25 november
Voor de ronde van 14 oktober vinden de gesprekken plaats in de periode 12-22 december, en begin januari 2023
De gesprekken worden zo spoedig mogelijk en – idealiter – voordat de beschikkingen zijn verstuurd, ingepland.