Spring naar inhoudSpring naar footer

Herziene cinematografische coproductieverdrag van de Raad van Europa treedt in werking voor Nederland op 1 december 2017

De Council of Europe Convention on Cinematographic Coproduction (revised) die op 30 januari 2017 tijdens het International Film Festival Rotterdam door de Minister van OCW werd ondertekend treedt voor Nederland op 1 december 2017 in werking. Het verdrag biedt een geactualiseerd wettelijk en financieel kader voor producenten uit diverse landen die een film willen coproduceren.


Met de globaliserende markt en technologische ontwikkelingen in de filmindustrie geeft het verdrag filmproducenten meer flexibiliteit door het eenvoudiger te maken om samen te werken aan internationale coproducties. Ook worden met dit verdrag de procedures herzien om coproducties als nationale film erkend te krijgen in deelnemende landen, waardoor de films in aanmerking komen voor steunmaatregelen uit die landen. Daarnaast is het toepassingsgebied van het verdrag verbreed, zodat ook niet-Europese landen ervan kunnen profiteren. Dit stemt overeen met het feit dat Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa onlangs is opengesteld voor landen buiten Europa. Het verdrag is voor Nederland inmiddels alle stappen ter ratificatie doorlopen en zal op 1-12-2017 in werking treden. Klik ook hier voor relevante data.