Spring naar inhoudSpring naar footer

First Wave en CineSud ontvangen toekenning Talentontwikkeling in de Regio

Het programma voor Noord Nederlands filmtalent First Wave en de Talent Hub 2022 van CineSud ontvangen beiden een bijdrage van €50.000.

New Noardic Wave (NNW) heeft vorig jaar een start gemaakt met een ‘livinglab’ om tot een beter beeld te komen van talentontwikkeling en het begrip talent in Noord-Nederland. Tien talentvolle makers uit Noord-Nederland met verschillende achtergronden, leeftijden, jaren werkervaring en vanuit verschillende film disciplines worden gefaciliteerd tijdens een persoonlijk en gezamenlijk begeleidingsprogramma van 9 maanden. Zij krijgen de opdracht om binnen deze periode een filmplan te ontwikkelen en concreet te maken. De tien makers vormen een actieve gemeenschap waarbij wordt samengewerkt met een aantal AV-opleidingen en andere instellingen in de regio. Zo ontstaat een zo divers mogelijke leergemeenschap, waarbij het benaderen van film en het vak vanuit verschillende perspectieven centraal staat.

CineSud, een organisatie in het zuiden van Nederland, biedt filmmakers unieke kansen in het hart van Europa en brengt makers en publiek samen. Het is een filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer.

Talentontwikkeling in de Regio is een subsidiemaatregel voor broedplaatsen met een talentontwikkelingstraject dat aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals de ruimte biedt om zich professioneel verder te ontwikkelen en dat aansluit op de specifieke behoeften, opleidingen en trajecten in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming en samenwerking.