Spring naar inhoud Spring naar footer

Filmfonds zoekt: Vicevoorzitter en leden bezwaarcommissie

Bij het Filmfonds zijn we per direct op zoek naar een vicevoorzitter en juridische leden voor de bezwaarcommissie.

Wie zijn wij?

Het Nederlands Filmfonds (hierna Fonds) is hét cultuurfonds voor de Nederlandse film. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties in uiteenlopende vormen en van nieuw talent tot de zeer ervaren makers. Daarnaast ondersteunt het Fonds filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, onderzoek en training. We doen dit in Nederland, maar ook daarbuiten.

De functie:

Het Fonds kent een externe bezwaarcommissie, die door het bestuur is ingesteld als bedoeld in artikel 7:13 Awb. De bezwaarcommissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en minimaal drie leden. De (vice)voorzitter en de leden van de bezwaarcommissie zijn onafhankelijk; zij werken niet bij het Fonds. Op jaarbasis ontvangt het Fonds ± 2.300 subsidieaanvragen.

Indien een aanvrager het niet eens is met een besluit van het Fonds, dan kan deze tegen dat besluit bezwaar maken door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Op jaarbasis ontvangt het Fonds 15 tot 20 bezwaren. De externe bezwaarcommissie behandelt de bezwaren en adviseert het bestuur over het te nemen besluit op bezwaar. De bezwaarcommissie komt in wisselende samenstelling, bestaande uit twee leden en een (vice)voorzitter, gemiddeld 8 tot 10 keer per jaar bij elkaar voor een hoorzitting ter behandeling van één of meerdere zaken.

Concreet betekent dit het volgende voor je:

  • Voorbereiden van de hoorzitting: het bestuderen van de bezwaardossiers;
  • het houden en nabespreken van de hoorzitting;
  • samen met de twee andere bezwaarcommissieleden komen tot een advies;
  • in geval van de vicevoorzitter: vervangen van de voorzitter bij afwezigheid.

Je beschikt over de volgende kennis en competenties:

Het is belangrijk dat je inzicht hebt, of deze snel eigen kan maken, in het functioneren van een Rijkscultuurfonds. Je hebt een goed ontwikkeld rechtsgevoel, durft breed te denken, dringt snel door tot de kern en bent in staat om een onafhankelijk en eigen oordeel te vormen. Ter zitting onderzoek je daarnaast of het mogelijk is om tot een minnelijke oplossing te komen.

Voor de vicevoorzitter geldt bovendien dat je in staat bent om te verbinden en waar nodig de grenzen aan kan geven.

Verder:

  • Beschik je over een afgeronde juridische opleiding (minimaal hbo), deskundigheid en/of relevante werkervaring op het gebied van algemeen bestuursrecht en juridische procedures;
  • beschik je over een sterk analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden;
  • heb je ervaring met de behandeling van bezwaarschriften;
  • heb je ervaring met (politiek) bestuurlijke verhoudingen;
  • heb je geen directe arbeidsverhouding/relatie met het Nederlands Filmfonds;

De benoeming vindt plaats voor een termijn van twee jaar met een mogelijkheid van herbenoeming van maximaal drie termijnen van ten hoogste twee jaar.

Wie zoeken wij?

Als Rijkscultuurfonds hechten wij waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Een filmsector die de vele stemmen, verhalen en perspectieven vanuit de samenleving naar voren brengt, heeft relevantie voor iedereen. Daarom vinden we het belangrijk dat je een brede blik op de samenleving met je meebrengt.

Wat bedraagt de vergoeding?

De vergoeding bedraagt € 315,- per bezwaarzaak plus € 155,- per hoorzitting (bedragen 2023).

Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Interesse?

Je motivatiebrief en cv kun je tot en met 30 september 2023, mailen naar [email protected], t.a.v. George van Breemen. Graag vernemen we van je hoe je deze vacature hebt gevonden. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met George van Breemen (zakelijk directeur – [email protected]) of Annemarie Bergman (jurist – [email protected]). Beide zijn te bereiken op telefoonnummer 020- 5707676. Nadere informatie over de procedure is te verkrijgen bij Gerrie Thomeer, hr-adviseur, ([email protected], of tel 020 570 76 76).