Spring naar inhoudSpring naar footer

Fair Practice Code

Als onderdeel van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector is de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker.

De Fair Practice Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg en die dit najaar gereed zal zijn.

De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Dat is nodig voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld, een startpunt waarmee alle betrokkenen met elkaar het gesprek kunnen voeren over haalbare doelen op het gebied van Fair Practice.

Het Filmfonds faciliteert momenteel het proces om te komen tot een nader voor de av-sector uitgewerkte code of conduct met afspraken omtrent goed opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap en samenwerking. Met o.a. gedragsregels, transparantie en gang van zaken bij geschillen. De culturele en creatieve sectorbrede Fair Practice Code biedt hiervoor een paraplu.

Het komen tot een code of conduct maakt deel uit van de drie actielijnen van het Filmfonds ter versterking van de arbeidsmarktpositie van makers in 2017: