Publicatie & onderzoek

Publicatie
Een incidentele publicatie gericht op de vakinhoudelijke beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals die als doel heeft het verdiepen en verbreden van de kennisontwikkeling en/of de promotie van de Nederlandse film in het binnen- en buitenland.
Journalistieke artikelen of teksten in een krant of tijdschrift dan wel voor op het internet komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Onderzoek
Onderzoek dat voor de Nederlandse filmsector van belang is. Het gaat om onderzoek naar (economische) kerncijfers en /of nieuwe financieringsinstrumenten en/of vormen van distributie. De onderzoeksresultaten moeten openbaar gemaakt worden.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Rechtspersonen of natuurlijke personen met professionele kennis en ervaring op het gebied van publicaties of onderzoek met betrekking tot de filmsector.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Bijdrage

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. Een bijdrage wordt per geval bepaald tot maximaal 75% van de totale kosten.

Financiële steun en/of afnamegarantie van tenminste twee andere partijen is verplicht.

Procedure

De projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorgt samen met de afdeling subsidiebureau voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

  • Projecttitel
  • Aanvraagnummer
  • Categorie
  • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
  3. Kies voor Publicatie en Onderzoek.
Aanvraag starten

Contact