New Screen NL is het programma voor nieuw talent, voor lowbudget speelfilms, voor filmisch experiment en voor de korte film. Aanvragen voor samenwerkingsprojecten in het kader van het Deltaplan Talent als ONS, Kort!, De Oversteek, Ultra Kort, De Verbeelding zijn verbonden aan een uiterste indiendatum. Dit geldt ook voor aanvragen voor Realisering Korte Film, de Wildcards, de Vrijplaats voor beginnende scenaristen en aanvragen voor realisering van speelfilms. Alle overige aanvragen voor ontwikkeling en realisering, inclusief voor low budget speelfilms kunnen het hele jaar worden ingediend.

Eenzelfde project kan maximaal twee maal voor realisering worden ingediend.

Bij realisering wordt voor alle filmproducties een gefaseerde behandeling gehanteerd:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening

Fase 2: Binnen maximaal 6 maanden nadat het Fonds zijn voornemen heeft bevestigd, volgt een toekenning, indien de verdere uitwerking van het filmplan en het cross mediaal marketing- en distributieplan sterk genoeg zijn en het Fonds kan instemmen met de definitieve begroting en het financieringsplan.

De financiering van een filmproductie dient volledig gerealiseerd te zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening (Fase 1). 

Aanvragen
Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Indiendata

  • 01Kort!

  • 14One Night Stand

  • 02De Oversteek

  • 02Transmedia regeling non-fictie

  • 12Realisering Korte Film

  • 24Transmedia regeling non-fictie

  • 05Wildcards

  • 13Vrijplaats beginnende scenaristen

  • 18Ultrakort

  • 18Transmedia regeling non-fictie

alle indiendata

Realisering speelfilm

Realiseringsaanvragen kunnen worden ingediend voor speelfilmprojecten van regisseurs die een lowbudgetfilm willen maken. Bij een lowbudgetfilm kan ook een beginnende producent aanvragen.
Klik hier voor de uitgebreide toelichting.

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.


Realisering Korte Film

In het kader van talentontwikkeling biedt het Nederlands Filmfonds met ingang van 2015 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de realisering van een korte film van minder dan 60 minuten. Hiervoor is per project maximaal € 30.000,- beschikbaar. 

Regisseurs die hun eerste of tweede korte film willen maken, worden uitgenodigd een beknopt plan in te dienen. Urgentie, originaliteit en innovatieve ideeën zijn belangrijke criteria bij de selectie, evenals de kwaliteit van het eerder werk. Tevens wordt meegewogen in hoeverre de film snel in productie kan gaan en openbaar gemaakt kan worden. Een eventuele bijdrage van het Fonds is maximaal 75% van het totale budget. 
 
Meer informatie over de procedure en voorwaarden vindt u in de toelichting.


Realisering Filmisch experiment

Voor realisering van een filmisch experiment kan een bijdrage worden aangevraagd. Realiseringsaanvragen kunnen worden ingediend door een ervaren productiemaatschappij.


Filmisch experiment is een filmproductie die naar het oordeel van het bestuur binnen de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en korte film onderzoekend en/of grensverleggend is dan wel experimentele of kunstzinnige filmproducties of filmproducties met een duidelijk aanwijsbaar filmische component waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen (e-cultuur) samenkomen.

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. 


Wildcards (documentaire, fictie en animatie)

Een filmmaker of videokunstenaar die dit academiejaar als bachelor afstudeert aan een film- of kunstacademie kan een Wildcard aanvragen.

Er worden in principe drie Documentaire Wildcards, twee Fictie Wildcards en één Animatie Wildcard uitgereikt. Met dit bedrag dient de wildcardwinnaar een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. De aanvrager realiseerde als regisseur een documentaire, fictiefilm of animatiefilm als afstudeerfilm.

Lees de uitgebreide toelichting Wildcards 2015.


Minoritaire coproducties

Aanvragen voor realisering van minoritaire coproducties, zijnde experimentele film, korte animatiefilm, volgen de procedure van een reguliere realiseringsaanvraag. Een aanvraag voor een bijdrage voor een minoritaire coproductie dient te voldoen aan specifieke criteria als beschreven in het Deelreglement Realisering en de toelichting erop.

Het Filmfonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) beoordelen gezamenlijk ingediende plannen voor Vlaams-Nederlandse en Nederlandse-Vlaamse coproducties.


Realisering samenwerkingsprojecten

De Oversteek
De Oversteek stimuleert auteursfilms die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met internationale (festival)potentie. De visie van de filmmakers  weegt zwaar mee in de beoordeling.

Alleen regisseurs die debuteren komen in aanmerking (zie uitgebreide uitleg in de toelichting). Producenten dienen minimaal 1 speelfilm te hebben geproduceerd die in de bioscoop is uitgebracht.

Bekijk de vooraankondiging van De Oversteek 10.

One Night Stand
One Night Stand is een dramareeks voor ‘nieuwe makers’ in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers, bestaande uit 8 films van 50 minuten. Meer informatie op www.onenightstandoptv.nl

Bekijk de oproep One Night Stand 12 voor producenten, filmregisseurs en scenaristen en de richtlijnen en voorwaarden.

Kort!
KORT! geeft nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland en Vlaanderen de kans om korte fictiefilms te maken. Bekijk de oproep van KORT! 2016.

De Verbeelding
De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid om een low budget film van speelfilmlengte te realiseren. Voor de Verbeelding wordt in beginsel eens in de twee jaar een oproep uitgeschreven.

Een nieuwe indienronde voor De Verbeelding volgt in het najaar van 2016. De oproep hiervoor zal begin 2016 te vinden zijn op de site van het Filmfonds en het Mondriaan Fonds.

Ultrakort
Ultrakort is het initiatief van het Fonds met Pathé en Fonds 21 (voorheen SNS Reaal Fonds) voor nieuwe en ervaren animatieproducenten en -makers om jaarlijks vier ultrakorte animatiefilms te ondersteunen die als voorfilm in de bioscoop worden uitgebracht. Bekijk de oproep Ultrakort 7.

Transmedia regeling non-fictie
Transmedia regeling non-fictie is het initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren.

Dit samenwerkingsproject is er voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Meer informatie op www.mediafonds.nl

Nu of Nooit Animatie!
Het Mediafonds, Zapp en het Filmfonds presenteren Nu of Nooit! Animatie, een stimuleringsproject voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25’ voor de oudste doelgroep van Zapp (8-12 jaar). Indienen voor 23 februari 2015.
Kijk hier voor meer informatie.Realisering korte animatie

Realiseringsaanvragen kunnen worden ingediend voor korte animatiefilmprojecten van regisseurs die hun debuutfilm willen maken en regisseurs die hun tweede of volgende film willen maken.

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.


Afwerking

Aanvragen voor afwerking speelfilm, filmisch experiment, korte documentaire en korte animatie kunnen worden ingediend door productiemaatschappijen. Beginnende producenten en/of regisseurs die hun narratieve filmproductie, documentaire, animatie of filmisch experiment zelf geproduceerd hebben, en ervaren regisseurs van een korte film kunnen verder een beperkte bijdrage in de afwerkingskosten aanvragen.

Voorwaarde is dat projecten niet eerder een realiseringsbijdrage van het Fonds ontvingen. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Klik hier voor een toelichting.

Let op: Met in acht name van artikel 16 van het Deelreglement Realisering en artikel 10 van het Algemeen Reglement dient een aanvraag voor afwerking minimaal vier weken voor de eerste openbaarmaking ingediend te worden bij het Fonds.

Nadere informatie en richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol, en artikel 4 en artikel 16 van het Deelreglement Realisering.