New Screen NL is het programma voor nieuw talent, voor lowbudget speelfilms, voor filmisch experiment en voor de korte (animatie) film. Aanvragen voor samenwerkingsprojecten in het kader van het Deltaplan Talent als ONS, Kort!, De Oversteek, Ultra Kort, De Verbeelding zijn verbonden aan een uiterste indiendatum. Dit geldt ook voor aanvragen voor de Wildcards, de Vrijplaats voor beginnende scenaristen en aanvragen voor realisering van speelfilms. Alle overige aanvragen voor ontwikkeling en realisering, inclusief voor low budget speelfilms kunnen het hele jaar worden ingediend.

Eenzelfde project kan maximaal twee maal voor realisering worden ingediend.

Bij realisering wordt voor alle filmproducties een gefaseerde behandeling gehanteerd:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening

Fase 2: Binnen maximaal 6 maanden nadat het Fonds zijn voornemen heeft bevestigd, volgt een toekenning, indien de verdere uitwerking van het filmplan en het cross mediaal marketing- en distributieplan sterk genoeg zijn en het Fonds kan instemmen met de definitieve begroting en het financieringsplan.

De financiering van een filmproductie dient volledig gerealiseerd te zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening (Fase 1). 

Aanvragen
Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Indiendata

  • 09New Screen NL - Vrijplaats beginnende schrijvers

  • 02Transmedia (indienen bij Mediafonds)

  • 07New Screen NL - De Verbeelding

alle indiendata

Realisering speelfilm

Realiseringsaanvragen kunnen worden ingediend voor speelfilmprojecten van regisseurs die een lowbudgetfilm willen maken. Bij een lowbudgetfilm kan ook een beginnende producent aanvragen.
Klik hier voor de uitgebreide toelichting 2014

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. Meer informatie over de subsidievoorwaarden:

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?


Realisering Filmisch experiment

Voor realisering van een filmisch experiment kan een bijdrage worden aangevraagd. Realiseringsaanvragen kunnen worden ingediend door een ervaren productiemaatschappij.

Filmisch experiment is een filmproductie die naar het oordeel van het bestuur binnen de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en korte film onderzoekend en/of grensverleggend is dan wel experimentele of kunstzinnige filmproducties of filmproducties met een duidelijk aanwijsbaar filmische component waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen (e-cultuur) samenkomen.

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. Meer informatie over de subsidievoorwaarden:

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?


Documentaires debutanten

Bij realiseringsaanvragen voor documentaire geeft het Fonds voorrang aan projecten van ervaren makers. In bijzondere gevallen blijft het evenwel, net als voorgaande jaren, ruimte bieden voor debutanten. Dit sluit aan bij het beleid om de ontwikkeling van nieuw documentaire talent te stimuleren, onder meer via de Wildcards en Teledoc Campus. Aanvragen voor realisering met een debuterend regisseur kunnen het hele jaar worden ingediend en worden behandeld door de filmconsulenten documentaire van New Screen NL en van Screen NL.


Wildcards (documentaire, fictie en animatie)

Een filmmaker of videokunstenaar die dit academiejaar als bachelor afstudeert aan een film- of kunstacademie kan een Wildcard aanvragen.

Er worden in principe drie Documentaire Wildcards, twee Fictie Wildcards en één Animatie Wildcard uitgereikt. Met dit bedrag dient de wildcardwinnaar een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. De aanvrager realiseerde als regisseur een documentaire, fictiefilm of animatiefilm als afstudeerfilm.

Klik hier voor de uitgebreide toelichting

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?


Minoritaire coproducties

Aanvragen voor realisering van minoritaire coproducties, zijnde experimentele film, korte animatiefilm, volgen de procedure van een reguliere realiseringsaanvraag. Een aanvraag voor een bijdrage voor een minoritaire coproductie dient te voldoen aan specifieke criteria als beschreven in het Deelreglement Realisering en de toelichting erop.

Het Filmfonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) beoordelen gezamenlijk ingediende plannen voor Vlaams-Nederlandse en Nederlandse-Vlaamse coproducties.

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?


Realisering samenwerkingsprojecten

De Oversteek
De Oversteek stimuleert auteursfilms waarin de regisseur een eigen visie laat zien op de dagelijkse realiteit, in een beeldtaal die ook een internationaal publiek aan kan spreken.
Voor beginnende regisseurs met hun eerste of tweede speelfilm.

Regisseurs die meer dan twee films in de bioscoop hebben gehad, komen alleen in aanmerking als die niet zijn gefinancierd door Filmfonds en/of de omroepfondsen. Producenten dienen minimaal 1 speelfilm te hebben geproduceerd die in de bioscoop in uitgebracht.
Kijk hier voor de Oproep 2014 en hier voor de uitgebreide toelichting.

One Night Stand
One Night Stand is een dramareeks voor ‘nieuwe makers’ in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers, bestaande uit 8 films van 50 minuten. Meer informatie op www.onenightstandoptv.nl

Klik hier voor de oproep One Night Stand 10 voor regisseurs en scenaristen.

Kort!
KORT! geeft nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland en Vlaanderen de kans om korte fictiefilms te maken. Meer informatie op http://kortefilmonline.nps.nl/page/content/kort

De Verbeelding
De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid om een low budget film van speelfilmlengte te realiseren. Voor de Verbeelding wordt in beginsel eens in de twee jaar een oproep uitgeschreven.
Klik hier voor de oproep 2014 en voorwaarden. Let op: de oproep is gewijzigd op 3 juni 2014.

Ultrakort
Ultrakort is het initiatief van het Fonds met Pathé en het SNS Reaal Fonds voor nieuwe en ervaren animatieproducenten en -makers om jaarlijks vier ultrakorte animatiefilms te ondersteunen die als voorfilm in de bioscoop worden uitgebracht.
Klik hier voor de vooraankondiging Ultrakort 2015.

Transmedia regeling non-fictie
Transmedia regeling non-fictie is het initiatief van het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren.

Dit samenwerkingsproject is er voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. Meer informatie op www.mediafonds.nl

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?


Realisering korte animatie

Realiseringsaanvragen kunnen worden ingediend voor korte animatiefilmprojecten van regisseurs die hun debuutfilm willen maken en regisseurs die hun tweede of volgende film willen maken.

Richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol. Meer informatie over de subsidievoorwaarden:

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?


Afwerking

Aanvragen voor afwerking speelfilm, filmisch experiment, korte documentaire en korte animatie kunnen worden ingediend door productiemaatschappijen. Beginnende producenten en/of regisseurs die hun narratieve filmproductie, documentaire, animatie of filmisch experiment zelf geproduceerd hebben, en ervaren regisseurs van een korte film kunnen verder een beperkte bijdrage in de afwerkingskosten aanvragen.

Voorwaarde is dat projecten niet eerder een realiseringsbijdrage van het Fonds ontvingen. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Klik hier voor een toelichting.

Let op: Met in acht name van artikel 16 van het Deelreglement Realisering en artikel 10 van het Algemeen Reglement dient een aanvraag voor afwerking minimaal vier weken voor de eerste openbaarmaking ingediend te worden bij het Fonds.

Nadere informatie en richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol, en artikel 4 en artikel 16 van het Deelreglement Realisering.

toepasselijk reglement

toepasselijk reglement gelezen?